บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'การตั้งครรภ์ของมารีย์'

23 เมษายน 2562

เรื่องราว​ที่​พระ​เยซู​กษัตริย์​ผู้​ยิ่ง​ใหญ่​มา​เกิด​นั้น​มี​อยู่​ว่า มารีย์ ซึ่ง​เป็น​แม่​ของ​พระ​เยซู ได้​หมั้น​กับ​โยเซฟ แต่​ก่อน​ที่​เขา​จะ​แต่งงาน​กัน มารีย์​ก็​ตั้ง​ท้อง​ขึ้น​มา​โดย​ฤทธิ์​เดช​ของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์
— มัทธิว 1:18 NLT

ใจความสำคัญ

ถึงแม้ว่าเราจะพยายามเข้าใจการทำงานของพระวิญญาณในชีวิตของเรา แต่ก็ยังมีความความลึกลับ ความอัศจรรย์ ความยิ่งใหญ่ที่เกินความเข้าใจของเราอยู่ ทำไมพระเจ้าถึงรักเรามากถึงกับมาอยู่กับเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ การอัศจรรย์ที่อธิบายไม่ได้นี้ เป็นการอัศจรรย์แห่งพระสัญญาและความเมตตาของพระเจ้า พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเป็นนิรันดร์เข้ามามีชีวิตอยู่ในเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ภายในเรา ให้เราลองคิดถึงเรื่องนี้ในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากปกติ คือในเรื่องการมาเกิดของพระเยซูผู้เป็นพระเมสสิยาห์ ในครรภ์ของหญิงพรหมจรรย์ที่ชื่อมารีย์จะเป็นเรื่องที่เกินความเข้าใจของหลายคน แต่เราผู้ที่ติดตามพระเยซูก็ได้มีประสบการณ์เล็กน้อยในสิ่งที่คล้ายกันกับที่มารีย์ได้เจอ พระเยซูมีชีวิตอยู่ในครรภ์ของมารีย์ผ่านทางอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ให้ชีวิต ดังนั้นพระองค์ก็มีชีวิตในเราได้ผ่านทางพระวิญญาณองค์เดียวกัน แม้ว่าเราจะไม่มีประสบการณ์ที่เป็นเรื่องราวการอัศจรรย์แบบการมาเกิดของพระเยซู แต่เราก็เป็นส่วนในการได้รับการเปลี่ยนแปลงที่อัศจรรย์ หัวใจสำคัญของข่าวดีเรื่องพระเยซูคือความจริงดังนี้: พระวิญญาณของพระเจ้าทำให้มีชีวิต ชีวิตนี้เกิดขึ้นในครรภ์ของมารีย์ และยังมีชีวิตผ่านทางพระวิญญาณ ในหัวใจของผู้ที่เชื่อว่าลูกคนแรกของมารีย์เป็นพระบุตรของพระเจ้า

คำอธิษฐานประจำวัน

พระบิดา จิตใจของเราสัมผัสได้ถึงความจริงแม้ว่าความคิดของเราจะไม่มีความเข้าใจว่า หญิงสาวพรหมจรรย์คนหนึ่งที่ชื่อมารีย์จะตั้งครรภ์พระบุตรของพระเจ้า และการอัศจรรย์ในมารีย์ก็เป็นสิ่งที่เตือนเราให้เห็นว่าพระองค์ให้เราได้เกิดใหม่ในความหวังที่มีชีวิต ผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ไม่เพียงแต่ให้เกิดการอัศจรรย์ตอนพระเยซูเกิดเท่านั้น แต่ยังทำให้พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายด้วย โอ พระเจ้า ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สรรเสริญในพระนามพระเยซู อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์