บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'นำไปยังภารกิจ'

27 พฤษภาคม 2565

แล้ว​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​พูด​กับ​ฟีลิป​ว่า “เข้า​ไป​ใกล้ๆ​รถ​ม้า​คัน​นั้น”
— กิจการ 8:29 NIV

ใจความสำคัญ

ในข้อพระคัมภีร์ประจำวันของเมื่อวาน ส่วนที่เป็นข้อคิดเห็นย้ำเตือนให้เราระลึกถึงว่าการที่ข่าวดีเรื่องพระเยซูจะไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกนั้นเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตลอดเล่มหนังสือกิจการ พระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจ เปลี่ยนแปลง เสริมกำลัง ให้ความกล้าหาญ ชี้แนะและนำทางให้แก่ผู้รับใช้ของพระเจ้าในการประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูในจักรวรรดิโรมัน ในหนังสือกิจการ เราจะเห็นว่ามีอยู่ 4 เมืองหลักที่กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการประกาศข่าวดี เยรูซาเล็มเป็นหัวใจหลักของความเชื่อของชาวยิว นอกจากนี้ยังมีเมืองอันทิโอก เอเฟซัส และ โรม ซึ่งถือว่าเป็นเมืองใหญ่ของโลกในเวลานั้น อีกหนึ่งเมืองที่เป็นเมืองใหญ่คือ อเล็กซานเดรีย แต่ไม่ได้พูดถึงในหนังสือกิจการ อย่างไรก็ตามการกลับใจของชาวเอธิโอเปียก็ทำให้เรารู้ว่าข่าวดีเรื่องพระเจ้าแพร่ไปถึงแอฟริกาเหมือนกับที่อื่นๆ ไม่ว่าลูกศิษย์ของพระเยซูจะไปที่ไหนพวกเขาก็นำข่าวดีเรื่องพระเยซูไปประกาศด้วย (กิจการ 8:1-4; กิจการ 11:19-21) พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ฟีลิปผู้ที่เต็มไปด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ 6:1-7) ได้พบกับชาวเอธิโอเปียในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม (กิจการ 8:26-40) ให้เราอธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดประตูสำหรับคนใหม่และวัฒนธรรมใหม่ๆ เพื่อที่ข่าวดีจะไปถึงพวกเขา และให้เราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำคนที่เหมาะสมไปบอกข่าวดีแก่ผู้ที่กำลังแสวงหาพระเจ้า

คำอธิษฐานประจำวัน

โอ พระเจ้าแห่งประชาชาติทั้งหลาย ขอทรงใช้ข้าพระองค์ในทางที่พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์แบ่งปันข่าวดีเรื่องพระเยซูกับคนที่ไม่รู้จักพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานที่พระองค์ทรงอวยพรผู้รับใช้ของพระองค์แต่ละคน ที่พยายามประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูโดยมีอุปสรรคเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างกันขวางกั้นอยู่ ขอให้พระคำของพระองค์เกิดผลผ่านความพยายามของพวกเขาเหล่านั้น พระบิดา ขอทรงฟื้นฟูโลกของเราผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

Other Devotionals from Heartlight for 27 พฤษภาคม 2565

A daily dose of Christian quotes to inspire and encourage.
"Lord revive Your church and begin with me."
A daily devotional featuring a Bible verse, thought and prayer.
"I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given to me — the task of testifying to the..."
A devotional to help reclaim Jesus as the daily Lord of our lives.
"Dear Disciple, During My earthly ministry, I warned My disciples that following Me would not be easy. The words you read in the verses below were..."
The classic twice-daily devotional from Charles H. Spurgeon.
"If Mephibosheth was thus humbled by David's kindness, what shall we be in the presence of our gracious Lord? The more grace we have, the less we shall..."

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์