บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: '​ที่​ให้​ชีวิต'

23 ตุลาคม 2560

ไม่​ใช่​พละ​กำลัง​ของ​มนุษย์​ที่​เป็น​ผู้​ให้​ชีวิต แต่​เป็น​พระ​วิญญาณ​ของ​พระเจ้า คำ​พูด​ที่​เรา​ได้​บอก​พวก​คุณ​นี้​แหละ จะ​นำ​พระ​วิญญาณ​ของ​พระเจ้า​มา​ให้​กับ​คุณ เป็น​พระ​วิญญาณ​ที่​ให้​ชีวิต
— ยอห์น 6:63 MESSAGE

ใจความสำคัญ

เราไม่สามารถให้ชีวิตได้ เราสามารถมีวัตถุประสงค์ในชีวิต แต่พระคุณทำให้มีชีวิต เราไม่สามารถมีอำนาจทำให้มีชีวิตขึ้นมาได้ และแม้จะพยายามหนักมากขนาดไหนเราก็ไม่สามารถทำให้มีชีวิตได้ เราสามารถรวบรวมชิ้นส่วนต่างๆ ในชีวิตหนึ่ง แต่ผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องเป็นผู้ที่เข้ามาให้ลมหายใจทำให้ส่นต่างๆ เหล่านั้นกลายเป็นชีวิต ผู้นั้นก็คือ พระเยซูนั่นเอง พระองค์เข้ามาในโลกนี้ ใช้ชีวิต สำแดงชีวิต แบ่งปันชีวิต และสัญญาว่าจะให้ชีวิตแก่เรา พระคำของพระเยซูที่มีอำนาจมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระคำที่ให้ชีวิต เพราะเมื่อเราเชื่อฟังพระคำ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ให้ชีวิตแก่เรา

คำอธิษฐานประจำวัน

พระบิดาผู้เมตตา พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่แท้จริง ชีวิตที่เริ่มต้นตอนนี้และเป็นนิรันดร์ โอ วิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อข้าพระองค์พยายามที่จะถวายเกียรติแด่พระคำของพระเยซูผ่านทางความเชื่อและการเชื่อฟัง ขอพระองค์ทรงเสริมกำลังชีวิตของพระเยซูภายในข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์