บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'การอวยพระพรจากพระวิญญาณ'

4 สิงหาคม 2564

ขอ​สรรเสริญ​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​พระ​เยซูคริสต์​เจ้า​ของ​เรา พระองค์​เป็น​ผู้ที่​ได้​อวย​พร​เรา​มาก​มาย​ใน​โลก​ฝ่าย​วิญญาณ โดย​ผ่าน​ทาง​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ เพราะ​เรา​มี​ส่วน​ใน​พระคริสต์
— เอเฟซัส 1:3 NIV

ใจความสำคัญ

ลองกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์อีกครั้งนะครับ แล้วแทนที่คำว่า “​พระพร​มาก​มาย​ โดย​ผ่าน​ทาง​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ ” ด้วย “ทุกพระพรที่พระวิญญาณให้” ความหมายเปลี่ยนไปไหมครับ มันดึงความสนใจของคุณไหมครับ สิ่งที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณหมายถึง “แห่งวิญญาณ” จากวิญญาณ หรือเกี่ยวข้องกับวิญญาณ รากศัพท์ของคำว่า “ทางฝ่ายจิตวิญญาณ” ก็เกี่ยวข้องกับคำว่าวิญญาณ ซึ่งอาจหมายถึงวิญญาณชั่วด้วยก็ได้ (เอเฟซัส 6:12) แต่สำหรับผู้เชื่อและใช้ในความหมายทางบวก คำนี้จะหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ ชีวิตเป็นจิตวิญญาณ คำถามก็คือเราแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเราปล่อยให้วิญญาณชั่วเข้ามามีอิทธิพลเพื่อควบคุมเรา ในพระคริสต์วิญญาณบริสุทธิ์เทพระพรต่างๆ ลงมาในชีวิตของเรามากมาย การที่จะเป็นลูกศิษย์พระเยซูด้วยจิตวิญญาณที่แท้จริงหมายถึงการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มเรา เสริมกำลังเรา และอวยพระพรเราเพราะเรามีส่วนในพระคริสต์

คำอธิษฐานประจำวัน

พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับพระ​พร​​มาก​มายโดย​ผ่าน​ทาง​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ เพราะ​เรา​มี​ส่วน​ใน​พระคริสต์ ขอพระองค์ช่วยให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระพรเหล่านี้ พระวิญญาณนำมาให้แก่ข้าพระองค์เพราะชัยชนะของพระเยซู ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับของขวัญแห่งพระคุณอันยิ่งใหญ่ และการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งยืนยันถึงการอวยพระพรที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์อย่างมากมาย อธิษฐานขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

Other Devotionals from Heartlight for 4 สิงหาคม 2564

A daily guide from the gospels that challenges readers to live for Jesus.
"Jesus replied, "You are blessed, Simon son of John, because my Father in heaven has revealed this to you [that I am the Messiah]. You did not learn..."
The classic twice-daily devotional from Charles H. Spurgeon.
"Every believer understands that to know God is the highest and best form of knowledge; and this spiritual knowledge is a source of strength to the..."
A daily devotional about God's power for our battles.
"Faithfully obey all these commands I’m giving you. Love the Lord your God, follow all his directions, and be loyal to him. Then the Lord will force..."
Features the apostle Paul's writings turned into daily, powerful prayers.
"Dear Father, God who worked to create all things, Guide us and empower us to do our work in quietness, to avoid idleness, and to earn our own living...."

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์