บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'อยู่ที่จิตใจ'

5 เมษายน 2563

Homebound? Join Us for Online Worship!

Half the world's population is at home today. Worship with us from home!

Worship Online
เพราะ​คน​ที่​เป็น​ยิว​แต่​เปลือก​นอก​นั้น ไม่​ถือ​ว่า​เป็น​ยิว​แท้ๆ เหมือน​กับ​คน​ที่​ทำ​พิธี​ขลิบ​แต่​เปลือก​นอก​ก็​ไม่​ถือ​ว่า​เป็น​พิธี​ขลิบ​ที่​แท้​จริง แต่​คน​ยิว​แท้ๆ​คือ​คน​ที่​เป็น​ยิว​จาก​ภาย​ใน มนุษย์​ได้​รับ​พิธี​ขลิบ​ที่​แท้​จริง​ใน​จิต​ใจ​จาก​พระ​วิญญาณ ไม่​ใช่​เป็น​การ​ผ่าตัด​ที่​มนุษย์​ทำ​กัน​เพื่อ​เชื่อ​ฟัง​ใน​รายละเอียด​ที่​เขียน​ไว้​ใน​กฎ คน​อย่าง​นี้​ได้​รับ​เกียรติ​จาก​พระเจ้า ไม่​ใช่​จาก​มนุษย์
— โรม 2:28-29 ESV

ใจความสำคัญ

การมีอคติเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์และทำให้เกิดการแตกแยก เป็นอำนาจที่มาจากนรก การที่คนเราดูถูกคนอื่นเพราะเรื่องเชื้อชาติ สีผิว การเป็นชนเผ่า หรือภาษา เป็นสิ่งที่อยู่ในโลกของความบาป ซึ่งซาตานทำให้เราเป็นแบบนั้นตั้งแต่การทำบาปครั้งแรกของมนุษย์ พระเยซูมาเพื่อทำลายกำแพงที่ทำให้ผู้คนแบ่งแยกกัน และทำให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในร่างกายเดียวกัน ซึ่งก็คือร่างกายของพระองค์ คริสตจักรที่พระองค์ให้ชีวิตและกำลังแก่เราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ (เอเฟซัส 2:11-22) ดังนั้นลักษณะะความเป็นเรา ไม่สามารถตัดสินได้จากสีผิว แต่ด้วยการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราได้รับการชำระและเป็นคนของพระเจ้า ได้รับการ “ทำให้บริสุทธิ์” ฝ่ายจิตวิญญาณโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำอธิษฐานประจำวัน

พระบิดา เราขอสารภาพว่าเราปล่อยให้ความแตกต่างที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ อคติทางเชื้อชาติ ความขัดแย้งของเผ่าพันธุ์ การเป็นศัตรูต่อกัน ทำให้เกิดบาดแผลในร่างกายของพระคริสต์ ข้าพระองค์ขอที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในจิตใจของเราแต่ละคน เพื่อทำลายกำแพงที่แบ่งแยกเรา และช่วยให้เรายอมรับ และใส่ใจซึ่งกันและกัน เพราะเรามีพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์