บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: '​ฟัง​สิ่ง​ที่​พระ​วิญญาณ​บอก'

18 ตุลาคม 2560

ใคร​ที่​มี​หู ก็​ให้​ฟัง​สิ่ง​ที่​พระ​วิญญาณ​บอก​กับ​หมู่​ประชุม​ต่างๆ แล้ว​ใคร​ที่​ได้​รับ​ชัย​ชนะ จะ​ไม่​ได้​รับ​อันตราย​จาก​การ​ตาย​ใน​ครั้ง​ที่​สอง”
— วิวรณ 2:11 NIV

ใจความสำคัญ

ผมจำโฆษณาหนึ่งได้ที่จะเห็นมีถ้วยชิลี่ (อาหารเม็กซิกัน มีเนื้อสับ มีถั่วแดง) ร้อนๆ อยู่และมีเสียงพากย์ว่า “เพื่อนๆ คุณกินชิลี่แบบเข้มข้น ร้อนๆ ถ้วยโตๆ ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะ...โห นานมากแล้วนะ” เราลองเอาคำถามนั้นมาปรับใช้นะครับ: ครั้งสุดท้ายที่คุณเป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักร ที่เชิญชวนให้สมาชิกคนอื่นๆ อดอาหาร อธิษฐาน และเปิดอ่านพระคัมภีร์ รวมทั้งการขอให้พระเจ้าช่วยให้คริสตจักรได้ยินสิ่งที่พระวิญญาณบอกคือเมื่อไหร่ “โห มันนานมากแล้วนะ” พระเยซูบอกให้คนที่ได้ยินพระอค์ ฟังให้ดีๆ ไม่แช่แค่ฟังด้วยหู แต่ให้ฟังด้วยใจ ขอให้เราเป็นคนของพระเจ้าที่หิวกระหายสิ่งที่พระวิญญาณกำลังบอกกับเราผ่านทางพระคัมภีร์นะครับ

คำอธิษฐานประจำวัน

พระเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษให้เรา ยกโทษให้ข้าพระองค์ บางครั้งเราก็ไม่แสวงหาที่จะฟังเสียงของพระองค์ พระคำของพระองค์ และข้อความที่พระวิญญาณต้องการบอกกับเรา โอ พระเจ้า ขอให้เรามีความกระตือรือร้นในการที่จะฟังข้อความที่พระวิญญาณต้องการจะบอกแก่คริสตจักรของเราในเวลานี้ ทั้งสิ่งที่จะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค อธิษฐานในพระนามพะเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์