บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'อับบา พ่อ'

14 เมษายน 2564

เพราะ​พระ​วิญญาณ​ที่​คุณ​ได้​รับ​นั้น​ไม่​ได้​ทำ​ให้​คุณ​เป็น​ทาส​ที่​ต้อง​กลัว​อีก แต่​ทำ​ให้​คุณ​เป็น​ลูกๆ​ของ​พระเจ้า และ​พระ​วิญญาณ​นี้​ทำ​ให้​เรา​ร้อง​ดังๆ​ว่า “อับบา พ่อ”
— โรม 8:15 NLT

ใจความสำคัญ

“อับบา” เป็นคำแรกๆ ที่เด็กทารกเริ่มหัดออกเสียงพูดออกมา เป็นคำที่ใช้เรียก “พ่อ” ในภาษาที่ใช้ในยุคที่พระเยซูเติบโตขึ้นมา อับบา เป็นคำที่แสดงออกถึงความรัก การพึ่งพา ความใกล้ชิด ความอ่อนโยน และความเคารพยำเกรง เพราะว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเรา เราจึงเรียกพระเจ้าได้อย่างสนิทสนมใกล้ชิด และแสดงออกถึงการที่เราต้องการพึ่งพาพระองค์ว่า อับบา พระบิดา พระเจ้าผู้สร้างจักรวาล พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ พระเจ้าผู้มาเป็นมนุษย์คือ พระเยซู พระเจ้าผู้มีฤทธิ์อำนาจเอาชนะความตาย ความบาปและสิ่งชั่วร้าย พระเจ้าผู้ที่ให้เราเรียกพระองค์ว่า อับบา พระบิดา เราได้รับพระคุณและความเมตตาอันมากล้นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ และมีสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพระเจ้าเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเรา

คำอธิษฐานประจำวัน

โอ อับบา พระบิดา ขอบพระคุณที่ทรงเป็นพ่อที่รักของข้าพระองค์ในสวรรค์ และรับข้าพระองค์ในฐานะลูกของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

Other Devotionals from Heartlight for 14 เมษายน 2564

A one-year devotional guide through the book of Acts.
"[Stephen continued his defense with a shocking turn, quoting Isaiah and criticizing worshiping only in the Temple:] "Our ancestors carried the..."
The classic twice-daily devotional from Charles H. Spurgeon.
"Mockery was a great ingredient in our Lord's woe. Judas mocked him in the garden; the chief priests and scribes laughed him to scorn; Herod set him at..."
A daily devotional featuring a Bible verse, thought and prayer.
"Ill-gotten treasures are of no value, but righteousness delivers from death."
A daily passage of Scripture emphasizing praise to our God.
"Praise the LORD, for he has shown me the wonders of his unfailing love. He kept me safe when my city was under attack. In panic I cried out, "I am cut..."

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์