บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'ข้อพิสูจน์ที่บอกว่าพวกเขาเป็นของพระเจ้า'

16 มิถุนายน 2567

หลัง​จาก​เปาโล​วางมือ​ลง​บน​พวก​เขา[คนที่เขาเป็นคนทำพิธีจุ่มน้ำให้] พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ก็​มา​อยู่​กับ​พวก​เขา แล้ว​พวก​เขา​ก็​เริ่ม​พูด​ภาษา​ที่​ไม่​รู้จัก และ​ได้​พูด​แทน​พระเจ้า​ด้วย
— กิจการ 19:6 NIV

ใจความสำคัญ

พระวิญญาณบริสุทธิ์สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา และการที่เราเดินกับพระเจ้าในแต่ละวัน เพื่อให้เรามีลักษณะเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น คำสอนของเปาโลและการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์จากข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระเจ้ายอมรับคนที่รู้จักแค่พิธีจุ่มน้ำของยอห์น แต่ไม่รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามการรู้จักแค่พระเยซูนั้นไม่เพียงพอ พวกเขาต้องรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้รับพระวิญญาณด้วย เมื่อเปาโลวางมือลงบนพวกเขาทุกคนก็เห็นชัดเจนว่าพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาได้เป็นผู้ติดตามที่แท้จริงของพระเยซู

คำอธิษฐานประจำวัน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำลายสิ่งต่างๆ ที่ขวางกั้น เพื่อยอมรับคนทุกประเภทเข้ามาในครอบครัวแห่งพระคุณของพระเยซู ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ได้อยู่ในครอบครัวนี้ และข้าพระองค์สรรเสริญสำหรับของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้ข้าพระองค์มีสายสัมพันธ์กับผู้ที่ติดตามคนอื่นๆ ของพระเยซู

ความคิดเห็น

Archived Facebook Comments

Other Devotionals from Heartlight for 16 มิถุนายน 2567

A daily dose of Christian quotes to inspire and encourage.
"The more man becomes irradiated with the divinity of Christ, the more, not the less, truly he is man."
A daily guide from the gospels that challenges readers to live for Jesus.
"Afterward, when Jesus was alone in the house with his disciples, they asked him, "Why couldn't we cast out that evil spirit?""
A daily devotional about God's power for our battles.
"I remember you while lying on my bed. I think about you in the middle of the night. That is because you are the one who helps me. It makes me happy to..."
A one-year devotional guide through the book of Acts.
"But when Peter arrived back in Jerusalem [after leading Cornelius and his relatives and friends to Christ], the Jewish believers criticized him. "You..."

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์