บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'เก็บรักษาความจริงให้ดี'

10 ธันวาคม 2561

ขอ​ให้​เก็บ​รักษา​สิ่ง​ที่​ได้​มอบ​ไว้​ให้​กับ​คุณ​นี้​เอา​ไว้​ให้​ดี ด้วย​ความ​ช่วย​เหลือ​จาก​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ที่​อยู่​ใน​ตัว​เรา
— 2 ทิโมธี 1:14 NLT

ใจความสำคัญ

เราไม่ต้องพึ่งพากำลังของตัวเองในการเก็บรักษาความจริงที่พระเจ้าให้ไว้แก่เรา เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเรา พระวิญญาณช่วยเราให้รู้จักความจริง พระวิญญาณเป็นผู้พูดแทนเรา เป็นผู้ปลอบโยน ที่ปรึกษา เป็นผู้ช่วยเหลือ เพื่อนำเราไปในความจริงและช่วยให้เรารู้จักแยกแยะความจริง การทำงานของพระวิญญาณภายในเราทำให้เราเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าต้องการบอกผ่านทางคนเขียนพระคัมภีร์ และคนที่ประกาศเรื่องพระเยซูด้วยความจริง ดังนั้น ให้เราขอความช่วยเหลือจากพระวิญญาณเมื่อเราเปิดพระคัมภีร์ ให้เราฟังถ้อยคำที่ประกาศเรื่องของพระเจ้า ให้นำความจริงของพระเจ้าไปใช้ในชีวิต และให้รักษาความจริงของพระเจ้าที่เราได้รับไว้ในใจของเรา แทนที่จะพึ่งพาความคิด สติปัญญา การศึกษาของเราเอง

คำอธิษฐานประจำวัน

โอ พระเจ้า ขอทรงให้พระวิญญาณทำงานในจิตใจของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์พยายามที่จะใช้ชีวิตเพื่อพระองค์ และสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะและความรักของพระเยซู อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์