บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: '​พระพร​ส่วน​แรก​จาก​พระเจ้า​เพื่อสง่าราศีในอนาคต'

20 ตุลาคม 2562

เพราะ​เรา​รู้​ว่า​ทุก​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​สร้าง​มา​ใน​โลก​นี้​ยัง​ร้อง​คร่ำ​ครวญ ด้วย​ความ​เจ็บ​ปวด​รวด​ร้าว (เหมือน​กับ​ผู้หญิง​ที่​กำลัง​จะ​คลอด​ลูก) มา​จน​ถึง​เดี๋ยว​นี้ ไม่​ใช่​แต่​เฉพาะ​พวก​นั้น​ที่​ร้อง​คร่ำ​ครวญ แม้แต่​เรา​เอง​ก็​ยัง​ร้อง​คร่ำ​ครวญ​อยู่​ใน​ใจ​ด้วย ทั้งๆ​ที่​เรา​ได้​รับ​พระ​วิญญาณ​ซึ่ง​เป็น​พระพร​ส่วน​แรก​จาก​พระเจ้า​แล้ว เรา​ยัง​ตั้ง​ตา​รอ​คอย​วัน​ที่​พระองค์​จะ​ทำ​ให้​เรา​เป็น​ลูก​ของ​พระองค์​อย่าง​สมบูรณ์ เมื่อ​ร่าง​กาย​ของ​เรา​จะ​ได้​หลุดพ้น​เป็น​อิสระ
— โรม 8:22-23 NLT

ใจความสำคัญ

เราอาจจะมองว่าโลกของเราสวยงามและมีความหลากหลาย แต่ภายในใจลึกๆ ของเรา เราก็รู้ว่ามีบางสิ่งที่ไม่ดี เช่น โรคภัยไข้เจ็บ ภัยพิบัติต่างๆ การเสื่อมผุพังไป และความตาย ที่ทำให้เราหวาดกลัว ร่างกายของเราก็คอยย้ำเตือนเรา ภัยพิบัติต่างๆก็ทำให้เราตระหนักถึงความจริงข้อนี้ เราเห็นการระดมทุนเพื่อรับมือกับปัญหาโรคภัยต่างๆ ที่น่ากลัว แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเรา และทำเพื่อเรา รวมทั้งสัญญาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เรามั่นใจว่าบางสิ่งบางอย่างที่สมบูรณ์แบบ ที่ไม่แตกสลาย ไม่อ่อนแอหรือเน่าเปื่อยผุพังไป กำลังจะมาถึงเรา เรากำลังรอคอยด้วยความหวัง เพราะพระเจ้าสัญญาไว้แล้ว และเราจะเฉลิมฉลองกับพระบิดาของเราและร่างกายใหม่ที่เราได้รับ ซึ่งเป็นชีวิตที่ไม่มีความบาปและความทุกข์ทรมาน พระวิญญาณไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ยืนยันกับเราถึงการเสด็จมาของพระเยซูที่สมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังทำให้เราได้สัมผัสถึงสง่าราศีในอนาคตด้วย

คำอธิษฐานประจำวัน

โอ พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ข้าพระองค์รู้ว่าในโลกนี้มีสิ่งที่ไม่ดี และสิ่งเหล่านั้นก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้ข้าพระองค์มั่นใจที่จะเป็นอิสระจากสิ่งไม่ดีเหล่านั้น และได้รับสิ่งที่มีสง่าราศีที่แท้จริงเกินกว่าที่ข้าพระองค์จะจินตนาการได้ สรรเสริญและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์