บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'ผม​เป็น​ใคร​ล่ะ ที่​จะ​ไป​ขัด​ขวาง​พระเจ้า'

5 มิถุนายน 2566

เปโตรพูดต่อ "เมื่อ​ผม​เริ่ม​พูด พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ก็​ลง​มา​บน​พวก​เขา [โครเนลิอัสและครอบครัว]เหมือน​กับ​ที่​มา​หา​พวก​เรา​ใน​ตอน​เริ่มต้น ทำ​ให้​ผม​คิด​ได้​ถึง​สิ่ง​ที่​องค์​เจ้า​ชีวิต​พูด​ไว้​ว่า ‘ยอห์น​ได้​ทำ​พิธี​จุ่ม​ด้วย​น้ำ แต่​พวก​เจ้า​จะ​ได้​เข้า​พิธี​จุ่ม​ด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์’ ดัง​นั้น​ถ้า​พระเจ้า​ให้​ของ​ขวัญ​กับ​พวก​เขา​แบบ​เดียว​กับ​ที่​พระองค์​ให้​กับ​พวก​เรา ตอน​ที่​พวก​เรา​ไว้วางใจ​ใน​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​แล้ว​ละ​ก็ ผม​เป็น​ใคร​ล่ะ ที่​จะ​ไป​ขัด​ขวาง​พระเจ้า”
— กิจการ 11:15-17 NLT

ใจความสำคัญ

การละทิ้งอคติและความเกลียดชังเป็นเรื่องยาก เรามักจะต้องการให้มีเหตุการณ์ที่ชัดเจน หรือมีอะไรที่ดึงความสนใจของเราและเปลี่ยนจิตใจของเรา พระเจ้าให้คนของพระองค์ได้สัมผัสถึงเหตุการณ์ที่ชัดเจนเหล่านั้นผ่านทางความฝัน นิมิต และการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเช่นในเรื่องการกลับใจของโครเนลิอัสและครอบครัว พระเจ้าต้องการที่จะทำลายสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างคนของพระองค์ การแบ่งแยกทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ (เอเฟซัส 2:14-18) ถ้าเราต่อต้าน “ความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระวิญญาณ” (เอเฟซัส 4:3) แสดงว่าเรากำลังขวางทางของพระเจ้าด้วย ความไม่สามัคคีกัน อคติ และการแบ่งแยก เป็นการกระทำที่ต่อต้านพระวิญญาณโดยตรงและทำให้พระวิญญาณเสียใจ (เอเฟซัส 4:29-32)

คำอธิษฐานประจำวัน

พระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่าพระเยซูอธิษฐานสำหรับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้นข้าพระองค์ขอร่วมอธิษฐานเช่นเดียวกันกับองค์พระผู้ช่วยให้รอดในคำอธิษฐานนี้ ขอทรงโปรดช่วยเราให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ขอทรงเปลี่ยนแปลงเราเมื่อเรามีความแตกแยก ขอทรงให้เราเห็นถึงผลเสียจากคำพูดและการกระทำที่มาจากความเกลียดชังของเรา ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวในเรา เปลี่ยนแปลงเรา และทำให้เรามีความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระองค์มากขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

Archived Facebook Comments

Other Devotionals from Heartlight for 5 มิถุนายน 2566

A daily passage of Scripture emphasizing praise to our God.
"God, the LORD, created the heavens and stretched them out. He created the earth and everything in it. He gives breath to everyone, life to everyone..."
A daily devotional featuring wise counsel found in Scripture.
"Know that the LORD is God. It is he who made us, and we are his; we are his people, the sheep of his pasture."
A daily devotional about God's power for our battles.
"But I said to you, “Don’t be shocked or afraid of them! The Lord your God is going ahead of you. He will fight for you, just as you saw him do in..."
A devotional to help reclaim Jesus as the daily Lord of our lives.
"Dear Disciple, Very few people have direct access to the leader of their nation. If you urgently needed to get your leader's attention, you would be...."

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์