บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'ฤทธิ์อำนาจใหม่'

24 ตุลาคม 2564

ToGather: Here, Near, and Far

The Lord is calling us to be his presence in the broken world.

Watch Video
เพราะ​ใน​พระ​เยซูคริสต์ กฎ​ที่​มา​จาก​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ ที่​ให้​ชีวิต​นั้น ได้​ปลด​ปล่อย​ให้​ผม​เป็น​อิสระ​จาก​กฎ​แห่ง​บาป​ที่​นำ​ไป​สู่​ความ​ตาย​แล้ว
— โรม 8:2 MESSAGE

ใจความสำคัญ

ฤทธิ์อำนาจใหม่ที่ทำงานอยู่ภายในเรา ทำให้เรามีชีวิตในฐานะผู้ติดตามพระเยซู หรือผู้ที่อยู่ “ในพระคริสต์” อำนาจนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่เป็นเหมือนลมจากสวรรค์ ทำให้เราเป็นอิสระจากความบาปและความตาย จากหนังสือโรมัน บทที่ 8 เป็นคำประกาศเลิกทาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนของพระเจ้าในทุกยุคทุกสมัย เป็นการประกาศว่า “อำนาจใหม่” คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่อยู่ในเรา ทำงานผ่านเรา และให้กำลังเรา ความบาปไม่สามารถควบคุมเราได้ ความตายไม่สามารถเอาชนะเราได้ ความอ่อนแอของเราจะไม่สามารถหยุดเราได้ เราจะไม่มีความรู้สึกว่าไม่มีค่า พระวิญญาณกำลังทำงานเพื่อเรา และทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นตลอดไป เพื่อพระสิริของพระเจ้า

คำอธิษฐานประจำวัน

พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับของขวัญอันยิ่งใหญ่ สำหรับของขวัญแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อความบาปของข้าพระองค์ และสำหรับการที่ทำให้ข้าพระองค์มั่นใจในชัยชนะ และขอบพระคุณสำหรับของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ที่นำให้ข้าพระองค์มีชีวิตในพระเยซู อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

Other Devotionals from Heartlight for 24 ตุลาคม 2564

A daily passage of Scripture emphasizing praise to our God.
"You called out to GOD in your desperate condition... He quieted the wind down to a whisper, put a muzzle on all the big waves. And you were so glad..."
A daily devotional featuring a Bible verse, thought and prayer.
"But you will receive power when the Holy Spirit comes on you; and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the..."
Features the apostle Paul's writings turned into daily, powerful prayers.
"Dear Father, Thank you, Father, for the unity you have provided for us: the one body, the one Spirit, the one hope that belongs to our calling, the....."
The classic twice-daily devotional from Charles H. Spurgeon.
"The Lord Jesus loves his people so much, that every day he is still doing for them much that is analogous to washing their soiled feet. Their poorest...."

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์