บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'การทำให้วางใจมากขึ้น'

24 เมษายน 2562

โยเซฟ​คู่​หมั้น​ของ​มารีย์​นั้น​เป็น​คนดี ไม่​อยาก​ให้​นาง​ต้อง​อับอาย​ขายหน้า จึง​ได้​ตัดสิน​ใจ​ที่​จะ​ถอน​หมั้น​กับ​นาง​อย่าง​เงียบๆ ใน​ขณะ​ที่​โยเซฟ​กำลัง​คิด​เรื่อง​นี้​อยู่ ทูต​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต​มา​เข้า​ฝัน​โยเซฟ และ​บอก​ว่า “โยเซฟ ลูก​หลาน​ของ​ดาวิด ไม่​ต้อง​กลัว​ที่​จะ​รับ​มารีย์​มา​เป็น​ภรรยา​หรอก เพราะ​เด็ก​ใน​ท้อง​ของ​นาง​นั้น เกิด​จาก​ฤทธิ์​เดช​ของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์"
— มัทธิว 1:19-20 MESSAGE

ใจความสำคัญ

ตอนที่มารีย์ท้อง โยเซฟไม่ได้แค่กังวลเรื่องความถูกต้องของตัวเองเท่านั้น แต่เขายังเป็นห่วงชื่อเสียงและอนาคตของมารีย์ด้วย แม้ว่าลึกๆ ในใจจะรู้สึกเจ็บ แต่เขาก็แสดงออกถึงความชอบธรรมและความเชื่อ ที่มีไม่กี่คนในพวกเราที่จะเทียบได้ ดังนั้นพระเจ้าจึงส่งทูตสวรรค์มาหาโยเซฟ เพื่อมายืนยันว่าเรื่องเหลือเชื่อนั้นเป็นจริง นางมารีย์ไม่ได้นอกใจ แต่พระเจ้าทำการอัศจรรย์ผ่านทางพระวิญญาณเพื่อนำของขวัญที่ยิ่งใหญ่มาสู่มนุษย์ พระเจ้ายืนยันกับเรา เหมือนกับที่ยืนยันกับโยเซฟ ว่าพระองค์สามารถทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ และไม่สามารถอธิบายได้ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของ

คำอธิษฐานประจำวัน

โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ อับบา พระบิดาผู้อ่อนโยน ขอบพระคุณสำหรับการที่พระองค์ให้ความมั่นใจแก่เราผ่านทางการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในเรา ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์