บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'สง่าราศีที่มากขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น'

7 มีนาคม 2561

ขนาด​งาน​รับใช้​ที่​นำ​ความ​ตาย​มา​ให้ และ​กฎ​ที่​สลัก​เป็น​ตัว​หนังสือ​บน​แผ่น​หิน ยัง​มา​กับ​รัศมี เป็น​รัศมี​ที่​เปล่ง​ออก​มา​บน​ใบ​หน้า​ของ​โมเสส จน​ทำ​ให้​คน​อิสราเอล​จ้อง​หน้า​โมเสส​นานๆ​ไม่​ได้ แล้ว​สุด​ท้าย​มัน​ก็​จาง​หาย​ไป ถ้า​อย่าง​นั้น​แล้ว​งาน​รับใช้​ของ​พระ​วิญญาณ​จะ​ไม่​ยิ่ง​เปล่ง​รัศมี​มาก​กว่า​นั้น​อีก​หรือ
— 2 โครินธ์ 3:7-8 NLT

ใจความสำคัญ

เราอยู่ภายใต้ทางใหม่แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎ เมื่อตอนที่พระเจ้าให้พันธสัญญาฉบับเดิมบนภูเขาซีนาย สง่าราศีของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่บนใบหน้าของโมเสส แต่สำหรับพันธสัญญาฉบับใหม่นี้ก็คือ ทางแห่งพระวิญญาณ สง่าราศีของพระเจ้าอยู่ภายในเรา ลองไตร่ตรองให้ดีนะครับ ไตร่ตรองว่าการที่สง่าราศีของพระเจ้าอยู่ในเรา เราควรจะใช้ชีวิตอย่างไร ตัวอย่างหนึ่งที่อธิบายคำสอนนี้ของเปาโลคือ ครั้งแรกที่ชนบทเริ่มมีไฟฟ้า ชาวนาชาวสวนก็จะติดไฟ 1 ดวง ไว้บนเสาที่อยู่ครึ่งทางระหว่างบ้านและโรงนา แสงสว่างจากไฟดูสว่างมากเพราะว่าเป็นเพียงแสงสว่างเดียวที่ทำให้ความมืดหายไป แต่เมื่อมีไฟที่ให้ความสว่างมากขึ้นเหมือนในปัจจุบัน แล้วติดอยู่บนเสาต้นเดียวกัน เราก็แทบจะมองไม่เห็นแสงจากไฟอันเดิม เมื่อเทียบกับหลอดไฟชนิดใหม่ในปัจจุบัน กฎบัญญัติของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมเปรียบเสมือนแสงไฟแรกของชาวนา แสงแห่งสง่าราศีจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นเหมือนแสงไฟรุ่นใหม่ที่มีกำลังไฟมากกว่า

คำอธิษฐานประจำวัน

โอ พระบิดาผู้เมตตา พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณที่ทรงอยู่ภายในข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอให้ความคิดและจิตใจของข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงและสร้างขึ้นใหม่โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์