Morning & Evening Archives

January

Jan. 1stMorningJoshua 5:12
Jan. 1stEveningSong of Solomon 1:4
Jan. 2ndMorningColossians 4:2
Jan. 2ndEveningIsaiah 41:1
Jan. 3rdMorningIsaiah 49:8
Jan. 3rdEveningLuke 3:4
Jan. 4thMorning2 Peter 3:18
Jan. 4thEveningGenesis 42:8
Jan. 5thMorningGenesis 1:4
Jan. 5thEveningGenesis 1:4
Jan. 6thMorning1 Peter 5:7
Jan. 6thEveningEzekiel 33:22
Jan. 7thMorningPhilippians 1:21
Jan. 7thEveningSong of Solomon 4:12
Jan. 8thMorningExodus 28:38
Jan. 8thEveningSong of Solomon 1:2
Jan. 9thMorningJeremiah 31:33
Jan. 9thEveningPsalms 100:2
Jan. 10thMorning2 Timothy 4:8
Jan. 10thEveningJob 19:26
Jan. 11thMorningLuke 8:13
Jan. 11thEveningLuke 22:32
Jan. 12thMorning1 Corinthians 3:23
Jan. 12thEveningJob 36:2
Jan. 13thMorning1 Kings 22:48
Jan. 13thEvening2 Kings 6:9
Jan. 14thMorningIsaiah 63:1
Jan. 14thEveningMatthew 14:30
Jan. 15thMorning2 Samuel 7:25
Jan. 15thEveningPsalms 109:4
Jan. 16thMorningIsaiah 41:14
Jan. 16thEveningDaniel 9:26
Jan. 17thMorningRevelation 14:1
Jan. 17thEvening2 Samuel 11:2
Jan. 18thMorningHebrews 4:9
Jan. 18thEveningLuke 24:27
Jan. 19thMorningSong of Solomon 3:1
Jan. 19thEveningLuke 24:45
Jan. 20thMorningGenesis 4:2
Jan. 20thEveningPsalms 119:37
Jan. 21stMorningRomans 11:26
Jan. 21stEveningJudges 15:18
Jan. 22ndMorningEzekiel 15:2
Jan. 22ndEveningJob 1:9
Jan. 23rdMorningPsalms 89:19
Jan. 23rdEveningSong of Solomon 1:4
Jan. 24thMorningPsalms 91:3
Jan. 24thEveningLuke 10:40
Jan. 25thMorningIsaiah 63:7
Jan. 25thEveningRomans 3:31
Jan. 26thMorningMatthew 6:26
Jan. 26thEveningLuke 2:18
Jan. 27thMorningJohn 1:16
Jan. 27thEveningLuke 2:19
Jan. 28thMorningColossians 1:28
Jan. 28thEveningLuke 2:20
Jan. 29thMorning2 Corinthians 4:18
Jan. 29thEveningGenesis 8:11
Jan. 30thMorning2 Samuel 5:24
Jan. 30thEveningEphesians 1:11
Jan. 31stMorningJeremiah 23:6
Jan. 31stEvening2 Samuel 18:23

February

Feb. 1stMorningPsalms 138:5
Feb. 1stEvening2 Samuel 1:26
Feb. 2ndMorningHebrews 9:22
Feb. 2ndEvening1 Chronicles 4:22
Feb. 3rdMorningRomans 8:12
Feb. 3rdEveningSong of Solomon 1:7
Feb. 4thMorningHosea 3:1
Feb. 4thEveningJoshua 20:3
Feb. 5thMorning1 John 4:14
Feb. 5thEveningMatthew 11:25
Feb. 6thMorningEphesians 6:18
Feb. 6thEveningJames 5:16
Feb. 7thMorningMicah 2:10
Feb. 7thEveningRevelation 11:12
Feb. 8thMorningMatthew 1:21
Feb. 8thEveningMatthew 1:21
Feb. 9thMorning2 Samuel 5:23
Feb. 9thEveningLuke 11:4
Feb. 10thMorningPhilippians 4:12
Feb. 10thEveningIsaiah 44:22
Feb. 11thMorningActs 4:13
Feb. 11thEveningRevelation 2:4
Feb. 12thMorning2 Corinthians 1:5
Feb. 12thEveningJohn 14:16
Feb. 13thMorning1 John 3:1,2
Feb. 13thEveningRomans 8:1
Feb. 14thMorning2 Kings 25:30
Feb. 14thEveningLuke 8:47
Feb. 15thMorning2 Peter 3:18
Feb. 15thEveningPsalms 45:8
Feb. 16thMorningPhilippians 4:11
Feb. 16thEveningNehemiah 9:20
Feb. 17thMorningGenesis 25:11
Feb. 17thEveningEzekiel 35:10
Feb. 18thMorningJob 10:2
Feb. 18thEveningLuke 15:18
Feb. 19thMorningEzekiel 36:37
Feb. 19thEveningJohn 1:41
Feb. 20thMorning2 Corinthians 7:6
Feb. 20thEveningMatthew 4:1
Feb. 21stMorningHebrews 13:5
Feb. 21stEveningActs 8:30
Feb. 22ndMorningGenesis 49:24
Feb. 22ndEveningNahum 1:3
Feb. 23rdMorningHebrews 13:5
Feb. 23rdEveningMark 10:21
Feb. 24thMorningEzekiel 34:26
Feb. 24thEveningZechariah 1:12,13
Feb. 25thMorningMatthew 3:7
Feb. 25thEveningJonah 1:3
Feb. 26thMorningJonah 2:9
Feb. 26thEveningLeviticus 13:13
Feb. 27thMorningPsalms 91:9
Feb. 27thEveningMicah 5:2
Feb. 28thMorningPsalms 62:5
Feb. 28thEvening1 Kings 17:16

March

Mar. 1stMorningJeremiah 31:3
Mar. 1stEvening1 Corinthians 2:12
Mar. 1stMorningSong of Solomon 4:16
Mar. 1stEvening1 Peter 2:7
Mar. 2ndMorning1 Samuel 13:20
Mar. 2ndEveningEphesians 3:8
Mar. 3rdMorningIsaiah 48:10
Mar. 3rdEveningMatthew 3:16
Mar. 4thMorning2 Corinthians 12:9
Mar. 4thEveningPsalms 36:8
Mar. 5thMorning1 Thessalonians 5:6
Mar. 5thEveningPsalms 35:3
Mar. 6thMorningJohn 3:7
Mar. 6thEveningProverbs 18:12
Mar. 7thMorningMark 11:22
Mar. 7thEveningPsalms 118:8
Mar. 8thMorningActs 14:22
Mar. 8thEveningGenesis 35:18
Mar. 9thMorningSong of Solomon 5:16
Mar. 9thEveningJohn 15:4
Mar. 10thMorningPsalms 30:6
Mar. 10thEveningJob 14:1
Mar. 11thMorningRomans 7:13
Mar. 11thEveningIsaiah 62:12
Mar. 12thMorningMatthew 5:43
Mar. 12thEvening1 Samuel 30:13
Mar. 13thMorning2 Kings 7:3
Mar. 13thEveningGenesis 8:9
Mar. 14thMorning1 Corinthians 10:12
Mar. 14thEveningPsalms 39:1
Mar. 15thMorning2 Timothy 2:1
Mar. 15thEvening2 Chronicles 31:21
Mar. 16thMorningPsalms 39:12
Mar. 16thEveningPsalms 19:13
Mar. 17thMorningGalatians 2:10
Mar. 17thEveningMatthew 5:9
Mar. 18thMorningGalatians 3:26
Mar. 18thEveningJohn 15:9
Mar. 19thMorningRomans 4:20
Mar. 19thEveningRuth 2:14
Mar. 20thMorningSong of Solomon 2:8
Mar. 20thEveningEphesians 5:25
Mar. 21stMorningJohn 16:32
Mar. 21stEveningJob 38:31
Mar. 22ndMorningMatthew 26:39
Mar. 22ndEveningJohn 17:24
Mar. 23rdMorningLuke 22:44
Mar. 23rdEveningLuke 19:40
Mar. 24thMorningHebrews 5:7
Mar. 24thEveningLuke 10:21
Mar. 25thMorningLuke 22:48
Mar. 25thEveningJohn 3:13
Mar. 26thMorningJohn 18:8
Mar. 26thEveningMark 8:38
Mar. 27thMorningMatthew 26:56
Mar. 27thEveningMatthew 15:27
Mar. 28thMorningEphesians 3:19
Mar. 28thEveningEzekiel 20:41
Mar. 29thMorningHebrews 5:8
Mar. 29thEveningSong of Solomon 5:6
Mar. 30thMorningIsaiah 53:12
Mar. 30thEveningLamentations 3:40
Mar. 31stMorningIsaiah 53:5
Mar. 31stEvening2 Samuel 21:10

April

Apr. 1stMorningSong of Solomon 1:2
Apr. 1stEveningHosea 10:12
Apr. 2ndMorningMatthew 27:14
Apr. 2ndEveningIsaiah 53:10
Apr. 3rdMorningJohn 19:16
Apr. 3rdEveningIsaiah 53:6
Apr. 4thMorning2 Corinthians 5:21
Apr. 4thEveningIsaiah 2:3
Apr. 5thMorningLuke 23:26
Apr. 5thEveningProverbs 15:33
Apr. 6thMorningHebrews 13:13
Apr. 6thEveningPsalms 118:12
Apr. 7thMorningPsalms 4:2
Apr. 7thEveningPsalms 51:14
Apr. 8thMorningLuke 23:31
Apr. 8thEveningPsalms 23:4
Apr. 9thMorningLuke 23:27
Apr. 9thEveningPsalms 18:35
Apr. 10thMorningLuke 23:33
Apr. 10thEveningActs 27:23
Apr. 11thMorningPsalms 22:14
Apr. 11thEveningPsalms 25:18
Apr. 12thMorningPsalms 22:14
Apr. 12thEveningNehemiah 3:15
Apr. 13thMorningSong of Solomon 1:13
Apr. 13thEveningLeviticus 1:4
Apr. 14thMorningPsalms 22:7
Apr. 14thEveningIsaiah 3:10
Apr. 15thMorningPsalms 22:1
Apr. 15thEveningPsalms 28:9
Apr. 16thMorning1 Peter 1:19
Apr. 16thEveningExodus 17:12
Apr. 17thMorningHebrews 12:24
Apr. 17thEveningJohn 12:21
Apr. 18thMorningJoshua 2:21
Apr. 18thEveningGenesis 32:12
Apr. 19thMorningMatthew 27:51
Apr. 19thEveningRevelation 3:14
Apr. 20thMorningHebrews 2:14
Apr. 20thEvening1 Samuel 18:17
Apr. 21stMorningJob 19:25
Apr. 21stEveningRomans 8:34
Apr. 22ndMorningActs 5:31
Apr. 22ndEveningPsalms 91:5
Apr. 23rdMorningRomans 8:37
Apr. 23rdEveningRevelation 5:6
Apr. 24thMorningNehemiah 9:38
Apr. 24thEveningSong of Solomon 2:12
Apr. 25thMorningSong of Solomon 2:10
Apr. 25thEveningRevelation 3:20
Apr. 26thMorning1 Corinthians 11:24
Apr. 26thEveningRevelation 16:15
Apr. 27thMorningPsalms 67:6
Apr. 27thEveningPsalms 10:16
Apr. 28thMorningPsalms 119:49
Apr. 28thEveningEzekiel 3:7
Apr. 29thMorningJeremiah 17:17
Apr. 29thEveningPsalms 149:4
Apr. 30thMorningNumbers 14:2
Apr. 30thEveningPsalms 139:17

May

May. 1stMorningSong of Solomon 5:13
May. 1stEveningSong of Solomon 2:1
May. 2ndMorningJohn 17:15
May. 2ndEveningHebrews 11:13
May. 3rdMorningJohn 16:33
May. 3rdEveningPsalms 46:1
May. 4thMorningJeremiah 16:20
May. 4thEvening1 Peter 1:23
May. 5thMorning2 Corinthians 6:16
May. 5thEveningProverbs 16:20
May. 6thMorning1 John 4:13
May. 6thEveningJob 14:14
May. 7thMorningMatthew 12:15
May. 7thEveningJohn 5:8
May. 8thMorningJohn 5:13
May. 8thEveningJob 22:21
May. 9thMorningEphesians 1:3
May. 9thEveningSong of Solomon 7:11,12
May. 10thMorning1 Corinthians 15:20
May. 10thEveningJohn 1:14
May. 11thMorningMatthew 28:20
May. 11thEveningJoshua 1:7
May. 12thMorningJohn 14:21
May. 12thEveningGenesis 46:3,4
May. 13thMorningPsalms 30:5
May. 13thEveningPsalms 119:57
May. 14thMorningRomans 8:17
May. 14thEveningIsaiah 40:11
May. 15thMorningActs 13:39
May. 15thEveningHebrews 12:23
May. 16thMorning1 Timothy 6:17
May. 16thEvening2 Kings 3:16,17
May. 17thMorning1 John 2:6
May. 17thEveningIsaiah 41:9
May. 18thMorningColossians 2:9, 10
May. 18thEveningHebrews 12:11
May. 19thMorningEcclesiastes 10:7
May. 19thEvening1 Kings 19:4
May. 20thMorningPsalms 17:7
May. 20thEveningHosea 11:4
May. 21stMorning1 Peter 2:3
May. 21stEveningGenesis 42:2
May. 22ndMorningPsalms 107:7
May. 22ndEveningSong of Solomon 1:16
May. 23rdMorningPsalms 138:8
May. 23rdEveningIsaiah 43:24
May. 24thMorningPsalms 66:20
May. 24thEveningPhilippians 1:27
May. 25thMorningPsalms 38:21
May. 25thEveningLuke 24:33,35
May. 26thMorningPsalms 55:22
May. 26thEveningActs 14:22
May. 27thMorning2 Samuel 9:13
May. 27thEvening2 Samuel 9:8
May. 28thMorningRomans 8:30
May. 28thEveningLamentations 3:21
May. 29thMorningPsalms 45:7
May. 29thEveningJoshua 6:26
May. 30thMorningSong of Solomon 2:15
May. 30thEveningRomans 6:6
May. 31stMorning2 Samuel 15:23
May. 31stEveningPsalms 103:3

June

Jun. 1stMorningGenesis 1:5
Jun. 1stEveningIsaiah 51:3
Jun. 2ndMorningGalatians 5:17
Jun. 2ndEveningMatthew 19:16
Jun. 3rdMorning1 Chronicles 4:23
Jun. 3rdEveningPhilippians 2:8
Jun. 4thMorningTitus 3:4
Jun. 4thEvening1 Timothy 3:16
Jun. 5thMorningGenesis 7:16
Jun. 5thEvening1 John 4:8
Jun. 6thMorningJob 40:4
Jun. 6thEvening2 Corinthians 11:22
Jun. 7thMorningPsalms 97:10
Jun. 7thEveningRevelation 3:19
Jun. 8thMorning1 Chronicles 5:22
Jun. 8thEveningNumbers 11:23
Jun. 9thMorningPsalms 126:3
Jun. 9thEveningJohn 5:39
Jun. 10thMorningRomans 14:8
Jun. 10thEveningJohn 5:39
Jun. 11thMorning1 John 4:19
Jun. 11thEveningPsalms 76:3
Jun. 12thMorningDaniel 5:27
Jun. 12thEvening2 Timothy 1:9
Jun. 13thMorningRevelation 22:17
Jun. 13thEveningProverbs 30:8
Jun. 14thMorningPsalms 37:4
Jun. 14thEveningDaniel 9:8
Jun. 15thMorningGenesis 21:6
Jun. 15thEveningRevelation 3:7
Jun. 16thMorningJohn 10:28
Jun. 16thEveningPsalms 27:1
Jun. 17thMorningPsalms 12:1
Jun. 17thEveningNumbers 21:17
Jun. 18thMorningIsaiah 54:5
Jun. 18thEveningSong of Solomon 5:1
Jun. 19thMorningActs 2:4
Jun. 19thEveningSong of Solomon 2:16, 17
Jun. 20thMorningAmos 9:9
Jun. 20thEveningMark 1:18
Jun. 21stMorningPsalms 45:2
Jun. 21stEvening2 Timothy 2:19
Jun. 22ndMorningZechariah 6:13
Jun. 22ndEveningHebrews 12:27
Jun. 23rdMorningHosea 7:8
Jun. 23rdEveningRomans 8:23
Jun. 24thMorningLuke 11:27, 28
Jun. 24thEveningDaniel 3:16, 18
Jun. 25thMorningIsaiah 40:9
Jun. 25thEveningGenesis 8:9
Jun. 26thMorningIsaiah 14:10
Jun. 26thEvening2 Peter 1:4
Jun. 27thMorningExodus 8:28
Jun. 27thEvening1 Corinthians 7:20
Jun. 28thMorningHebrews 12:2
Jun. 28thEveningExodus 7:12
Jun. 29thMorning1 Thessalonians 4:14
Jun. 29thEvening2 Chronicles 32:31
Jun. 30thMorningJohn 17:22
Jun. 30thEveningJeremiah 32:17

July

Jul. 1stMorningZechariah 14:8
Jul. 1stEveningGenesis 3:8
Jul. 2ndMorningPsalms 33:21
Jul. 2ndEveningPsalms 28:1
Jul. 3rdMorningGenesis 41:4
Jul. 3rdEvening2 Timothy 2:12
Jul. 4thMorningJohn 17:17
Jul. 4thEveningPsalms 24:4
Jul. 5thMorningRomans 1:7
Jul. 5thEveningIsaiah 26:4
Jul. 6thMorningProverbs 1:33
Jul. 6thEveningJob 13:23
Jul. 7thMorning1 Thessalonians 5:25
Jul. 7thEveningEzekiel 16:6
Jul. 8thMorningJudges 16:6
Jul. 8thEveningPsalms 25:5
Jul. 9thMorningPsalms 103:2
Jul. 9thEveningGenesis 1:4
Jul. 10thMorningEphesians 2:19
Jul. 10thEveningGenesis 1:5
Jul. 11thMorning1 Peter 5:10
Jul. 11thEveningJoel 1:3
Jul. 12thMorningjude 1
Jul. 12thEvening2 Timothy 4:18
Jul. 13thMorningJonah 4:9
Jul. 13thEveningPsalms 56:9
Jul. 14thMorningExodus 20:25
Jul. 14thEveningMatthew 28:1
Jul. 15thMorningLeviticus 6:13
Jul. 15thEveningMark 16:9
Jul. 16thMorningExodus 16:21
Jul. 16thEveningPsalms 102:13, 14
Jul. 17thMorning1 Thessalonians 1:4
Jul. 17thEvening1 Kings 18:40
Jul. 18thMorningNumbers 2:31
Jul. 18thEveningJoel 2:8
Jul. 19thMorningDeuteronomy 5:24
Jul. 19thEveningMatthew 12:20
Jul. 20thMorningEphesians 1:14
Jul. 20thEveningJeremiah 2:18
Jul. 21stMorningIsaiah 37:22
Jul. 21stEveningPsalms 42:9
Jul. 22ndMorningJeremiah 3:14
Jul. 22ndEveningJohn 19:5
Jul. 23rdMorningObadiah 1:11
Jul. 23rdEvening1 John 1:7
Jul. 24thMorningExodus 14:13
Jul. 24thEveningJoel 2:11
Jul. 25thMorningGenesis 39:12
Jul. 25thEveningHosea 5:15
Jul. 26thMorning2 Peter 1:5, 6
Jul. 26thEveningPsalms 113:8
Jul. 27thMorning2 Peter 1:4
Jul. 27thEveningRomans 8:33
Jul. 28thMorningPsalms 73:22
Jul. 28thEveningActs 10:38
Jul. 29thMorningPsalms 73:23
Jul. 29thEveningJohn 6:37
Jul. 30thMorningMark 14:72
Jul. 30thEveningJohn 6:37
Jul. 31stMorningJohn 17:23
Jul. 31stEvening1 Chronicles 9:33

August

Aug. 1stMorningRuth 2:2
Aug. 1stEveningPsalms 65:11
Aug. 2ndMorningEphesians 1:11
Aug. 2ndEveningRuth 2:17
Aug. 3rdMorningRevelation 21:23
Aug. 3rdEveningLuke 8:42
Aug. 4thMorningDaniel 11:32
Aug. 4thEveningHaggai 2:17
Aug. 5thMorningRomans 8:28
Aug. 5thEveningNumbers 32:6
Aug. 6thMorningIsaiah 21:11
Aug. 6thEveningPsalms 72:19
Aug. 7thMorningSong of Solomon 1:4
Aug. 7thEvening1 Thessalonians 2:18
Aug. 8thMorningIsaiah 59:5
Aug. 8thEveningMark 9:23
Aug. 9thMorningRevelation 21:23
Aug. 9thEveningMark 16:9
Aug. 10thMorningColossians 3:4
Aug. 10thEveningMatthew 9:6
Aug. 11thMorningJob 29:2
Aug. 11thEvening2 Thessalonians 2:16
Aug. 12thMorningPsalms 97:1
Aug. 12thEveningGenesis 9:14
Aug. 13thMorningPsalms 104:16
Aug. 13thEveningGenesis 9:15
Aug. 14thMorningPsalms 92:4
Aug. 14thEveningExodus 3:7
Aug. 15thMorningGenesis 24:63
Aug. 15thEveningEzekiel 36:26
Aug. 16thMorningPsalms 29:2
Aug. 16thEveningRomans 8:23
Aug. 17thMorningPsalms 52:8
Aug. 17thEveningJohn 11:4
Aug. 18thMorningJeremiah 51:51
Aug. 18thEveningMark 15:23
Aug. 19thMorningMicah 5:4
Aug. 19thEveningPsalms 31:4
Aug. 20thMorning2 Samuel 23:1
Aug. 20thEveningNehemiah 3:8
Aug. 21stMorningProverbs 11:25
Aug. 21stEveningIsaiah 45:19
Aug. 22ndMorningSong of Solomon 5:8
Aug. 22ndEveningEphesians 3:8
Aug. 23rdMorningIsaiah 65:19
Aug. 23rdEveningEphesians 3:17
Aug. 24thMorningMicah 2:13
Aug. 24thEveningExodus 22:6
Aug. 25thMorningSong of Solomon 2:3
Aug. 25thEveningActs 8:37
Aug. 26thMorningPsalms 111:9
Aug. 26thEveningMark 9:15
Aug. 27thMorningNumbers 14:11
Aug. 27thEveningPsalms 31:5
Aug. 28thMorningExodus 25:6
Aug. 28thEveningIsaiah 54:1
Aug. 29thMorningPsalms 51:1
Aug. 29thEveningNumbers 6:4
Aug. 30thMorningPsalms 27:14
Aug. 30thEveningJeremiah 17:14
Aug. 31stMorningIsaiah 51:5
Aug. 31stEveningJohn 1:7

September

Sep. 1stMorningPsalms 73:24
Sep. 1stEveningPsalms 62:8
Sep. 2ndMorningMark 1:30
Sep. 2ndEveningJohn 4:48
Sep. 3rdMorningSong of Solomon 1:7
Sep. 3rdEveningPsalms 11:5
Sep. 4thMorningMark 1:41
Sep. 4thEveningLeviticus 19:36
Sep. 5thMorningPsalms 120:5
Sep. 5thEveningJob 38:16
Sep. 6thMorningPhilippians 2:15
Sep. 6thEveningGalatians 5:18
Sep. 7thMorningMark 2:4
Sep. 7thEveningJeremiah 49:23
Sep. 8thMorningHosea 14:8
Sep. 8thEveningEphesians 1:19, 20
Sep. 9thMorningJeremiah 33:3
Sep. 9thEveningRevelation 4:4
Sep. 10thMorningMark 3:13
Sep. 10thEveningHabakkuk 1:8
Sep. 11thMorning2 Corinthians 6:17
Sep. 11thEveningPsalms 5:8
Sep. 12thMorningNahum 1:2
Sep. 12thEveningPsalms 101:1
Sep. 13thMorningPsalms 84:6
Sep. 13thEveningLuke 15:2
Sep. 14thMorningMark 4:36
Sep. 14thEveningPsalms 32:5
Sep. 15thMorningPsalms 112:7
Sep. 15thEveningPsalms 148:14
Sep. 16thMorning2 Peter 1:4
Sep. 16thEveningJob 7:12
Sep. 17thMorningMark 9:19
Sep. 17thEveningDeuteronomy 1:38
Sep. 18thMorningGalatians 5:25
Sep. 18thEveningJohn 10:27
Sep. 19thMorningGalatians 5:1
Sep. 19thEvening1 Samuel 1:27
Sep. 20thMorningJudges 7:20
Sep. 20thEveningEcclesiastes 11:6
Sep. 21stMorningJeremiah 32:41
Sep. 21stEveningPsalms 26:9
Sep. 22ndMorningPsalms 149:2
Sep. 22ndEveningPsalms 61:2
Sep. 23rdMorningEphesians 1:6
Sep. 23rdEveningMark 9:23
Sep. 24thMorningEzra 8:22
Sep. 24thEveningSong of Solomon 5:2
Sep. 25thMorningRomans 3:26
Sep. 25thEvening1 Corinthians 1:30
Sep. 26thMorningZechariah 1:8
Sep. 26thEveningZechariah 11:2
Sep. 27thMorningDeuteronomy 33:29
Sep. 27thEveningSong of Solomon 5:4
Sep. 28thMorningPsalms 33:13
Sep. 28thEvening1 Kings 18:43
Sep. 29thMorningLeviticus 13:13
Sep. 29thEveningSong of Solomon 3:4
Sep. 30thMorningPsalms 66:2
Sep. 30thEveningEcclesiastes 9:4

October

Oct. 1stMorningSong of Solomon 7:13
Oct. 1stEveningPsalms 84:11
Oct. 2ndMorningColossians 1:5
Oct. 2ndEveningDaniel 10:11
Oct. 3rdMorningHebrews 1:14
Oct. 3rdEveningHebrews 2:18
Oct. 4thMorningZechariah 14:7
Oct. 4thEvening1 John 2:1
Oct. 5thMorning1 Kings 19:8
Oct. 5thEveningMark 16:16
Oct. 6thMorningJohn 4:14
Oct. 6thEveningNumbers 12:1
Oct. 7thMorningNumbers 11:11
Oct. 7thEveningIsaiah 36:5
Oct. 8thMorningLuke 5:4
Oct. 8thEveningjude 20
Oct. 9thMorningjude 24
Oct. 9thEveningMatthew 15:23
Oct. 10thMorningJude 24
Oct. 10thEveningJeremiah 15:21
Oct. 11thMorningLamentations 3:41
Oct. 11thEveningRomans 8:30
Oct. 12thMorningPsalms 119:15
Oct. 12thEveningJohn 14:26
Oct. 13thMorning2 Corinthians 7:10
Oct. 13thEveningSong of Solomon 8:6
Oct. 14thMorningPhilippians 3:8
Oct. 14thEveningRomans 12:2
Oct. 15thMorningMalachi 3:2
Oct. 15thEveningExodus 34:20
Oct. 16thMorningJohn 21:12
Oct. 16thEveningPsalms 36:9
Oct. 17thMorning1 Samuel 27:1
Oct. 17thEveningIsaiah 40:11
Oct. 18thMorningPsalms 65:11
Oct. 18thEvening1 Samuel 15:22
Oct. 19thMorning1 Corinthians 3:1
Oct. 19thEveningJob 35:10
Oct. 20thMorningEphesians 4:15
Oct. 20thEveningIsaiah 43:6
Oct. 21stMorning2 Corinthians 5:14
Oct. 21stEveningLuke 24:38
Oct. 22ndMorningHosea 14:4
Oct. 22ndEveningJohn 16:15
Oct. 23rdMorningJohn 6:67
Oct. 23rdEveningLuke 22:46
Oct. 24thMorningPsalms 104:16
Oct. 24thEveningJohn 13:5
Oct. 25thMorning2 John 2
Oct. 25thEveningRuth 2:3
Oct. 26thMorningHaggai 1:9
Oct. 26thEveningEcclesiastes 1:7
Oct. 27thMorning2 Timothy 2:11
Oct. 27thEveningIsaiah 64:6
Oct. 28thMorningJohn 15:19
Oct. 28thEveningSong of Solomon 5:11
Oct. 29thMorningMatthew 6:9
Oct. 29thEveningLuke 24:16
Oct. 30thMorningPsalms 9:1
Oct. 30thEveningSong of Solomon 8:13
Oct. 31stMorningPsalms 51:10
Oct. 31stEveningHosea 13:5

November

Nov. 1stMorningPhilemon 2
Nov. 1stEveningMatthew 24:39
Nov. 2ndMorningMalachi 3:6
Nov. 2ndEveningPsalms 119:53
Nov. 3rdMorningActs 9:11
Nov. 3rdEvening2 Chronicles 30:27
Nov. 4thMorning2 Corinthians 12:9
Nov. 4thEveningPsalms 36:9
Nov. 5thMorningIsaiah 54:17
Nov. 5thEveningPsalms 100:4
Nov. 6thMorningIsaiah 44:3
Nov. 6thEveningHebrews 9:20
Nov. 7thMorningIsaiah 49:16
Nov. 7thEveningActs 1:8
Nov. 8thMorningColossians 2:6
Nov. 8thEveningMark 14:14
Nov. 9thMorningColossians 2:6
Nov. 9thEveningIsaiah 33:16
Nov. 10thMorningDeuteronomy 33:27
Nov. 10thEveningMatthew 10:25
Nov. 11thMorningDeuteronomy 33:27
Nov. 11thEveningPsalms 47:4
Nov. 12thMorning1 Peter 1:7
Nov. 12thEveningLuke 6:12
Nov. 13thMorningJohn 15:4
Nov. 13thEveningLuke 18:1
Nov. 14thMorningZephaniah 1:5
Nov. 14thEveningGenesis 29:26
Nov. 15thMorningDeuteronomy 32:9
Nov. 15thEveningPsalms 68:28
Nov. 16thMorningLamentations 3:24
Nov. 16thEveningIsaiah 33:17
Nov. 17thMorningRomans 11:36
Nov. 17thEveningEcclesiastes 10:9
Nov. 18thMorningSong of Solomon 4:12
Nov. 18thEveningPsalms 93:2
Nov. 19thMorningTitus 3:9
Nov. 19thEveningJob 23:3
Nov. 20thMorningLamentations 3:58
Nov. 20thEveningProverbs 30:26
Nov. 21stMorningEphesians 4:30
Nov. 21stEveningJohn 12:2
Nov. 22ndMorningHosea 12:12
Nov. 22ndEveningPhilippians 3:10
Nov. 23rdMorning1 John 1:6
Nov. 23rdEveningIsaiah 40:9
Nov. 24thMorningIsaiah 33:21
Nov. 24thEveningProverbs 24:33, 34
Nov. 25thMorningLuke 4:18
Nov. 25thEveningRomans 9:15
Nov. 26thMorningEcclesiastes 9:10
Nov. 26thEveningZechariah 4:10
Nov. 27thMorningZechariah 3:1
Nov. 27thEveningEphesians 1:7
Nov. 28thMorning3 John 3
Nov. 28thEveningEsther 10:3
Nov. 29thMorningLeviticus 19:16, 17
Nov. 29thEveningExodus 35:8
Nov. 30thMorning2 Chronicles 25:9
Nov. 30thEveningRevelation 12:7

December

Dec. 1stMorningPsalms 74:17
Dec. 1stEveningPsalms 107:8
Dec. 2ndMorningSong of Solomon 4:7
Dec. 2ndEveningEcclesiastes 1:14
Dec. 3rdMorningSong of Solomon 4:7
Dec. 3rdEveningPsalms 24:8
Dec. 4thMorningActs 18:10
Dec. 4thEveningRomans 8:23
Dec. 5thMorningMatthew 7:7
Dec. 5thEveningZechariah 1:20
Dec. 6thMorning1 Corinthians 15:48
Dec. 6thEveningRevelation 1:13
Dec. 7thMorning1 Corinthians 1:28
Dec. 7thEvening1 Corinthians 9:22
Dec. 8thMorningRevelation 3:4
Dec. 8thEveningPsalms 68:10
Dec. 9thMorningIsaiah 30:18
Dec. 9thEveningIsaiah 32:18
Dec. 10thMorning1 Thessalonians 4:17
Dec. 10thEveningActs 16:14
Dec. 11thMorning1 Thessalonians 5:24
Dec. 11thEveningColossians 3:24
Dec. 12thMorningHabakkuk 3:6
Dec. 12thEveningHosea 5:7
Dec. 13thMorningEzra 7:22
Dec. 13thEveningIsaiah 54:12
Dec. 14thMorningPsalms 84:7
Dec. 14thEveningGalatians 2:20
Dec. 15thMorningRuth 1:14
Dec. 15thEveningIsaiah 54:11
Dec. 16thMorningMatthew 11:28
Dec. 16thEveningIsaiah 48:8
Dec. 17thMorningJeremiah 2:2
Dec. 17thEveningJohn 10:9
Dec. 18thMorningJoel 2:13
Dec. 18thEveningProverbs 27:23
Dec. 19thMorningProverbs 16:33
Dec. 19thEveningRevelation 21:1
Dec. 20thMorningJeremiah 31:3
Dec. 20thEveningMatthew 20:8
Dec. 21stMorning2 Samuel 23:5
Dec. 21stEveningEzekiel 16:10
Dec. 22ndMorningIsaiah 41:10
Dec. 22ndEveningDeuteronomy 32:5
Dec. 23rdMorningLuke 14:10
Dec. 23rdEveningPsalms 74:16
Dec. 24thMorning2 Corinthians 8:9
Dec. 24thEveningIsaiah 40:5
Dec. 25thMorningIsaiah 7:14
Dec. 25thEveningJob 1:5
Dec. 26thMorning1 Corinthians 15:45
Dec. 26thEveningMatthew 28:20
Dec. 27thMorningJob 8:11
Dec. 27thEveningIsaiah 58:11
Dec. 28thMorningGalatians 2:20
Dec. 28thEveningMatthew 10:34
Dec. 29thMorning1 Samuel 7:12
Dec. 29thEveningMatthew 22:42
Dec. 30thMorningEcclesiastes 7:8
Dec. 30thEvening2 Samuel 2:26
Dec. 31stMorningJohn 7:37
Dec. 31stEveningJeremiah 8:20

About this Devotional

'Morning and Evening' is the classic daily devotional from Charles H. Spurgeon.

Written by Charles H. Spurgeon.