บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์: 'ของขวัญตอนจากของพระเยซู'

21 สิงหาคม 2560

[พระเยซูพูด] เรา​ได้​เล่า​เรื่อง​ทั้ง​หมด​นี้​ให้​พวก​คุณ​ฟัง​ตอน​ที่​เรา​ยัง​อยู่​กับ​คุณ เมื่อ​พระบิดา​ได้​ส่ง​ผู้ช่วย​คือ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​มา​แทน​เรา​แล้ว พระ​วิญญาณ​นี้​จะ​สอน​คุณ​ทุก​อย่าง และ​จะ​ทำ​ให้​คุณ​จำ​ทุก​อย่าง​ที่​เรา​เล่า​ให้​ฟัง​ได้ เรา​ได้​ให้​สันติสุข​ไว้​กับ​คุณ สันติสุข​ที่​เรา​ให้​นี้​ไม่​เหมือน​กับ​ที่​โลก​ให้ ดัง​นั้น​คุณ​จึง​ไม่​ต้อง​ทุกข์​ใจ หรือ​หวาดกลัว​เลย
— ยอห์น 14:25-27 MESSAGE

ใจความสำคัญ

ผมไม่ชอบการจากลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผมไม่รู้ว่าจะได้เจอคนนั้นอีกเมื่อไหร่ ฤดูร้อนที่ผ่านมานี้ ผมต้องบอกลาคนมากมาย และผมพยายามที่จะไม่ให้เป็นการลาครั้งสุดท้าย พระเยซูบอกชัดเจนตอนที่พระองค์กำลังจะไปจากลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดพระองค์ว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งพวกเขา พระองค์จะส่งเพื่อนของพระองค์มาซึ่งคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาอยู่กับพวกเขา การสถิตอยู่ของพระวิญญาณทำให้พวกเขามีสันติสุข พระวิญญาณเป็นผู้ปลอบโยน ที่ปรึกษา เป็นผู้ช่วย และเป็นเพื่อน พระวิญญาณจะอยู่กับพวกเขา และทำให้พวกเขาเข้ามาหาองค์เจ้าชีวิตได้อย่างบริบูรณ์และบริสุทธิ์ พระวิญญาณจะช่วยให้พวกเขาจดจำ และเตือนพวกเขาเกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู และให้เข้าใจคำสอนเหล่านั้น ผมเชื่ออย่างยิ่งว่าพระเยซูก็สัญญาแบบนี้กับเราเช่นกัน เพราะเราได้ฟังสิ่งที่พระเยซูพูดครั้งสุดท้ายกับบรรดาลูกศิษย์ของพระองค์

คำอธิษฐานประจำวัน

โอ พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับแผนงานของพระองค์ที่พระองค์มาอยู่ท่ามกลางเราในพระเยซู และอยู่ในเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ปลอบโยน ที่ปรึกษา เป็นผู้ช่วย และเป็นเพื่อนของเรา โอ พระเจ้า ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ผู้เป็นพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์